Wat is het eigenwoningforfait?

In deze blog post geven we antwoord op de vraag: Wat is het eigenwoningforfait? Het eigenwoningforfait is een fiscaal begrip in Nederland, dat verwijst naar een bijtelling op het inkomen uit eigen woning. Het is van toepassing op mensen, die een eigen woning bezitten. In principe wordt het eigenwoningforfait gezien als een fictief inkomen, dat je moet bijtellen bij je belastbaar inkomen in box 1. Het idee achter het eigenwoningforfait is, dat het bezitten van een eigen woning als een vorm van inkomen wordt beschouwd, ook al ontvang je daar feitelijk geen geld voor. De redenering hierachter is, dat je economisch voordeel hebt door in je eigen huis te wonen in plaats van huur te betalen.

WOZ waarde

De hoogte van het eigenwoningforfait wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van je woning. Deze waarde wordt vastgesteld door de gemeente en geeft de geschatte marktwaarde van je woning weer. Het eigenwoningforfait wordt als een percentage van de WOZ-waarde berekend.

Dit eigenwoningforfait wordt vervolgens bij je belastbaar inkomen opgeteld. Het bedrag dat je aan eigenwoningforfait moet bijtellen, wordt belast volgens het progressieve belastingtarief in box 1. Het eigenwoningforfait is bedoeld om een vorm van belasting te heffen op het voordeel, dat je hebt door in je eigen woning te wonen en om de fiscale behandeling van huurders en woningeigenaren meer in balans te brengen.

Berekening eigenwoningforfait

De berekening van het eigenwoningforfait hangt af van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van de eigen woning.

De formule voor het berekenen van het eigenwoningforfait is als volgt:

Eigenwoningforfait = WOZ-waarde × percentage eigenwoningforfait

Het percentage eigenwoningforfait wordt vastgesteld door de overheid en kan jaarlijks veranderen. Voor het belastingjaar 2022 is het percentage bijvoorbeeld 0,5%. Dit betekent dat 0,5% van de WOZ-waarde wordt opgeteld bij het belastbaar inkomen uit eigen woning. Stel dat de WOZ-waarde van je woning €300.000 is en het percentage eigenwoningforfait is 0,5%, dan is het eigenwoningforfait:

€300.000 × 0,005 = €1.500

Wat is het eigenwoningforfait – voorbeeld

In dit voorbeeld bedraagt het eigenwoningforfait dus €1.500. Dit bedrag wordt bij het belastbaar inkomen uit eigen woning opgeteld, wat uiteindelijk de hoogte van de inkomstenbelasting beïnvloedt. Het is belangrijk om op te merken dat het eigenwoningforfait slechts een fiscale bijtelling is en niet direct contant betaald hoeft te worden. Het beïnvloedt echter wel de te betalen inkomstenbelasting.

Over de eigenaar – makelaar in Rotterdam

Maarten Voorhorst is een makelaar in Rotterdam en de eigenaar van Aan de Maas Makelaardij. Hij is zowel aankoopmakelaar als verkoopmakelaar in Rotterdam. Daarnaast treedt hij ook op als onafhankelijk gecertificeerd taxateur. Maarten is een makelaar met vele jaren ervaring, een goede onderhandelaar en altijd bereikbaar.

Interessante blogs

Aan de Maas Makelaardij

Logo Aan de Maas Makelaardij
Kleinpolderkade 13
Stationsplein 45,
Rotterdam 3043 CX
Netherlands
Phone: 06 – 47 516 118
Secondary phone: 010 – 34 14 230
Email: info@aandemaasmakelaardij.nl
URL: https://aandemaasmakelaardij.nl/