Verborgen gebreken huis

Wat zijn verborgen gebreken?

Verborgen gebreken zijn tekortkomingen of defecten aan een woning die niet direct zichtbaar zijn, maar pas aan het licht komen wanneer je daadwerkelijk in de woning verblijft. Voorbeelden hiervan zijn onder andere lekkages of gebrekkige fundamenten. Hoewel dit natuurlijk erg vervelend is, rijst de vraag: wie is verantwoordelijk voor deze gebreken? Jij of de verkoper? In onze blog legt makelaar Maarten van Aan de Maas Makelaardij uit Rotterdam alles uit.

Wat omvat het begrip ‘verborgen gebreken’?

Om vast te stellen of je verborgen gebreken hebt ontdekt, is het nuttig om te begrijpen, wat dit precies inhoudt. Zoals eerder vermeld, zijn verborgen gebreken gebreken aan een woning, die niet onmiddellijk zichtbaar waren op het moment van aankoop. Je komt deze tekortkomingen pas op het spoor, wanneer je daadwerkelijk in de woning verblijft. De meest voorkomende voorbeelden van verborgen gebreken zijn:

 • lekkages
 • elektrische problemen
 • niet-functionerende cv-ketels
 • asbest
 • verrotte kozijnen
 • vochtproblemen en schimmel

Wat te doen als je verborgen gebreken constateert?

Neem in eerste instantie contact op met de verkoper of de makelaar die de verkoop regelde, meestal binnen een termijn van 2 maanden. Het is essentieel om te kunnen bewijzen dat je tijdig melding hebt gemaakt van het gebrek aan de verkoper, dus bewaar alle relevante bewijsstukken. Leg het probleem uit en stel voor een inspectie uit te voeren. Tijdens deze inspectie wordt vastgesteld, wat de omvang van het gebrek is en of de verkoper hiervoor verantwoordelijk is. De verkoper draagt verantwoordelijkheid voor het gebrek als je de woning niet normaal kunt gebruiken, of als de verkoper op de hoogte was van het gebrek maar dit niet aan jou heeft gemeld.

Onderzoeksplicht

Voordat je een woning koopt, ben je verplicht om onderzoek te doen naar de staat van de woning. Zichtbare gebreken hoeven door de verkoper namelijk niet verplicht aan jou als koper te worden gemeld. Dit betreft bijvoorbeeld duidelijk zichtbare verrotte kozijnen of scheuren in de muur. Ontdek je deze zichtbare gebreken pas na de sleuteloverdracht? Dan is de kans groot dat de verkopende partij hiervoor niet aansprakelijk wordt gesteld.

Controleer ook altijd zorgvuldig het koopcontract

Bij oudere woningen staat soms in het koopcontract de ouderdomsclausule, waarin wordt vermeld, dat je op de hoogte bent van de ouderdom van de woning en de daarmee samenhangende grotere kans op gebreken, en dat je dit accepteert. Ook in dit geval wordt de verkoper minder snel aansprakelijk gesteld.

Juridische stappen

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt met de verkopende partij, kun je overwegen een advocaat in te schakelen. Houd er rekening mee dat deze stap kostbaar en tijdrovend is. Het is daarom verstandig om eerst een deskundige te raadplegen om een rapport op te stellen over de gebreken en de daaraan verbonden kosten. Op basis hiervan kun je beslissen, of het voordeliger is om een advocaat in te schakelen en de strijd aan te gaan, of dat je het probleem zelf oplost. Bovendien is de kans kleiner, dat je na verloop van tijd nog nieuwe verborgen gebreken ontdekt, aangezien alles grondig wordt gecontroleerd tijdens de inspectie.

Verborgen gebreken huis – richtlijnen

Als je verborgen gebreken ontdekt in je woning, zijn er stappen die je kunt ondernemen om de situatie aan te pakken. Hier zijn enkele algemene richtlijnen:

 1. Identificeer de verborgen gebreken
  • Maak een lijst van de gebreken, die je hebt ontdekt en documenteer ze zo gedetailleerd mogelijk. Het is belangrijk om bewijsmateriaal te hebben van de gebreken.
 2. Raadpleeg het koopcontract
  • Bekijk het koopcontract, dat je hebt getekend, omdat dit de voorwaarden kan bevatten met betrekking tot verborgen gebreken. Sommige contracten bevatten clausules, die de verkoper aansprakelijk stellen voor bepaalde gebreken.
 3. Contacteer de verkoper
  • Neem contact op met de verkoper om hen op de hoogte te stellen van de ontdekte gebreken. Leg de situatie uit en deel het bewijsmateriaal dat je hebt verzameld.
 4. Bemiddeling
  • Probeer tot een oplossing te komen via onderhandelingen. Soms kunnen verkopers bereid zijn om de gebreken te herstellen of een financiële regeling te treffen.
 5. Raadpleeg een professional:
  • Als de kwestie niet opgelost kan worden, overweeg dan juridisch advies in te winnen. Een advocaat gespecialiseerd in onroerend goed kan je begeleiden bij de stappen die je kunt nemen.

Wat betreft de rol van de makelaar

 • De makelaar kan betrokken zijn bij het proces, afhankelijk van de afspraken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in het koopcontract.
 • Sommige koopcontracten bevatten clausules, waarin de verantwoordelijkheden van de makelaar met betrekking tot verborgen gebreken worden beschreven.
 • In sommige gevallen kan de makelaar een rol spelen bij het faciliteren van communicatie tussen koper en verkoper.

Verjaringstermijnen

Voor verborgen gebreken kunnen verjaringstermijnen variëren afhankelijk van de wetgeving in het betreffende rechtsgebied. In sommige gevallen kan het nodig zijn om binnen een bepaalde periode actie te ondernemen nadat de gebreken zijn ontdekt. Het is essentieel om de lokale wetgeving te raadplegen of juridisch advies in te winnen om de specifieke regels in jouw rechtsgebied te begrijpen.

Makelaar Rotterdam

Maarten Voorhorst is een makelaar in Rotterdam en tevens eigenaar van Aan de Maas Makelaardij. Aan de Maas is werkzaam als verkoopmakelaar in Rotterdam en ook als aankoopmakelaar in Rotterdam. Een huis kopen in Rotterdam doe je samen met Aan de Maas Makelaardij. Hij heeft jaren ervaring in de makelaardij in Rotterdam. Tevens is hij werkzaam als VBO makelaar in de (

Andere interessante blogs

Aan de Maas Makelaardij

Logo Aan de Maas Makelaardij
Kleinpolderkade 13
Stationsplein 45,
Rotterdam 3043 CX
Netherlands
Phone: 06 – 47 516 118
Secondary phone: 010 – 34 14 230
Email: info@aandemaasmakelaardij.nl
URL: https://aandemaasmakelaardij.nl/

Monday09:00 - 18:00
Tuesday09:00 - 18:00
Wednesday09:00 - 18:00
Thursday09:00 - 18:00
Friday09:00 - 18:00
Saturday09:00 - 17:00
SundayClosed

Monday09:00 - 18:00
Tuesday09:00 - 18:00
Wednesday09:00 - 18:00
Thursday09:00 - 18:00
Friday09:00 - 18:00
Saturday09:00 - 17:00
SundayClosed

Met vriendelijke groet,

Maarten Voorhorst, makelaar Rotterdam

Wilt u een huis kopen in Rotterdam? Wij steunen u als aankoopmakelaar in Rotterdam. Wilt u een huis verkopen in Rotterdam? Wij steunen u als verkoopmakelaar in Rotterdam.